Har ni träffat S-bahnbögen? Om inte, följ pilarna.