Flippin threw Nylon magazine, hello self nice to see you today.....