Per continar la peli tenim qe donar permisos a TW i FB per a Prison Valley jocs i film #miniputbcn