Schéma zapojení stand-by části zdroje #Enermax Revolution85+ 850 W. Ztraceny čtyři člověko-dny pokusem o opravu :(