ณ หน้าวัดพระแก้ว, การซ้อมสวนสนามเพื่อในหลวง~ #LongLiveTheKing~★