บักกุดเต๋กับชาร้อนๆ เวลานี้ เด็ด! #โชคดีติ่มซำ #food #jj