Sake bombs on the house? Please and thanks! #fuckwashington