Es poden fer tota mena de #mapes i #visualitzacions amb VUE http://vue.tufts.edu