@saaabina и @yurukov в дебат на home page на @vestibg. Найс, а?