#Cognos Performance Day. Les Rechan  VP #businessanalythics talar om varför #Cognos10 behövs. #IBM  #TwitPict