หางโรเบส สะพานมีระบบไฮโดลิกยกขึ้น-ลง ขายราคา 4.8 แสนบาทครับ