Pahirapan ang paghahanap ng pangalan mula sa PCVL sa ilang presinto. #barangayko #juanvote