ทางเข้าบ้านวังหิน ก่อนถึงวัดพนมวัน น้ำขึ้นสูงและไหลเชี่ยว และมีชาวบ้านอยู่ในซอยที่ขาดการช่วยเหลือ☹ 1