ขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา (อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล)นะคะ