รับศิลรับพรพระ หลังตักบาตรฯ แล้วนำข้าวของไปให้ผู้ประสบภัยฯที่ ต.บิง บ้านสำโรง บ้านไขนดี บ้านหญ้าปอบ