ข้าวของที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตร ทางวัดจะนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องชาว ต.บิง โนนสูง ที่ประสบภัยฯหนักในขณะนี้☺