พิธีเริ่มแล้ว ตื่นเต้นๆ พระวัดบ้านบิงมีพระแค่6รูป แต่ชาวบ้านมีเกือบ6พันคนที่มารอใส่บาตร