กาแฟร้อนๆ อากาศเย็นๆหลังฝนหยุดตก นกร้องเพลงกันใหญ่ จี๊บๆเจี๊ยบๆจ๊าบๆวิ้ดวิ้วว☺