กำลังเอาข้าวกล่องไปแจกพี่น้องชาวพิมาย ต้องเดินทางเข้าไปโดยเรือ เพราะมีน้ำท่วมสูง