ถึงที่หมาย อ.พิมาย มีอีกหลายจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึง....