เมื่อนานมาแล้ว --; ตอนนี้กำลังศึกษาวิธีเล่นทวิตอยู่เจ้าค่า ^^v