Triste réalité.. Li oblije ap kenbe Sérum nan pou papal.. Avec on cache Nez pou proteje tèt li