Bilderna jag laddar upp till flickr dessa dagar är oftast av denna natur.