so, which best illustrates an anterior tilt of the scapula? Bueller? Bueller? Bueller?