วันนี้กลับมาเลต เพราะไปกินอะไรบางอย่างที่ ในเมืองไทยแพงมากกกก และคนก็เยอะบ่อย มีไม่เยอะอีก!