ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านนอกแค่ไหน ข้างทางมีแต่ทุ่งนาประมาณนั้น คุณก็รับรู้ข่าวสารได้