De veritat que donar presència on-line als nens tan petits és una pràctica gratuïta?