☺☺☺☺☺ เงินบาท แข็งเอาๆๆทุกวัน น่าแลกเงินไปเที่ยวส่องปู้ชายที่ ตปท.ซะเหลือเกิ๊นนน hahaha ติดปัญหาที่ไม่มีเงินบาทไปแลกดิ กั๊กๆๆ☺☺☺☺☺