De trein pakken naar #gunsroses vanaf Leiden. Als er mensen terug gaan met de auto en lifters mee willen nemen...