Gusto niyo ng java? Nasa tyan ko na! :)) BWAHAHAHAHA! Ang foreign keys ba sumasakay ng airplanes? :))