โลโก้ Intel Core i5 ในรุ่นที่ 2 โค้ดเนมว่า Sandy Bridge #idf10