โฉมหน้าโลโก้โปรเซสเซอร์ Intel Core i3 รุ่นที่ 2 ที่มีชื่อรหัสว่า Sandy Bridge #idf10