höstens mode-assessoar, halskrage och krycka! Får det va en stänkare? Nu med rätt bild