ตอนนี้ชอบเอาเมนู Win7 ไว้ด้านบน รู้สึกถนัดจนติดเสียแล้ว