#bishes & #ballerinas & #cunts & #palmdalekids oh myyyyyy!