Senior Figgins with his entourage. (Glee Season 2 Premiere Party)