Estos gueyes se tomaron muy enserio cuando escucharon #pinkisthenewblack