@Padres goes baseball 2 #soccer 2day CHIVAS USA VS CHIVAS MEXICO @Padres @cdchivasusa @chivasbuzztap