@PETCOPark goes baseball 2 #soccer 2day CHIVAS USA VS CHIVAS MEXICO @Padres @cdchivasusa @chivasbuzztap