Fashion week yesterday, Avon shoot today! Yay! @avonprnewsflash