Satin straps encase the body. Georges Chakra #nyfw #mbfw