Heiii @anindita_sptdn aku ketemu sepupu km yg di gent. Huohohoho.