Το βρήκα. Pixel 18, Ιανουάριος 1986 #retrocomputing