Η αμεσότητα των παλιών μηχανημάτων. Sprite στην οθόνη με 4 γραμμές κώδικα! #retrocomputing