Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. TI-99/4A #retrocomputing