Vienotība beidz pastāvēt un atstāj biroja telpas. Par kartona galdiem jāvienojas atsevišķi