จากนั้นอยากรู้ว่าเค้าเพาะเห็ดฟางกันอย่างไร เผื่อถึงช่วงเกี่ยวข้าวจะได้ทำ