เล่มนี้ที่อยากได้มาสะสมตั้งนานแล้ว "คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา"