เล่มแรก "คิดใหญ่ให้สำเร็จ" เอาไว้คิดเฉยๆ ห้ามทำนะ 555+