ห่อหนังสือ ก็มีพลาสติกกันกระแทกเช่นกัน โอ้ววว เยี่ยม